logo

MÅLERÅS GLASBRUK

Genuint svenskt hantverk

HANTVERK

I ugnens sken djupt inne i den småländska skogen fångar mästaren an det glödande glaset. Med precision och skicklighet gjuts glaset i järnformar och får stelna för att sedan bäras in glödande till kylugnen.

All tillverkning sker för hand på Målerås Glasbruk vilket gör varje glasblock unikt. Med precision och skicklighet skapar våra mästare glas som finner ägare över hela världen.

TRADITION & INNOVATION

När den första glasugnen tändes i Målerås år 1890 inleddes en epok där kunnandet och yrkesstoltheten förts vidare i generationer. På Målerås Glasbruk ges nydanande skaparkraft stort utrymme. Innovativa formgivare i samspel med skickliga glasblåsare, glasmålare och gravörer förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser.

PRECISION I ALLA DETALJER

Skapandet av en perfekt glaspjäs avgörs av växelspelet mellan mästarens varsamma bearbetning av den varma glasmassan och den totala exaktheten hos gravörer och glasmålare.

DISTINKT & UNIKT

Kreativiteten är kärnan på Målerås Glasbruk. Innovativa formgivare utmanar gränsen för vad som är möjligt i samspel med skickliga hantverkare.

HÅLLBARHET

95% av våra inköp kommer från svenska leverantörer och av dessa är hela 75% av inköpen från lokala leverantörer.

Jämfört med 2022 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med cirka 700 ton per år genom byte av värmesystem samt övergång till eldrivna ugnar.

Vi är en del av FN:s Agenda 2030 vilket har som syfte att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

Sedan 1980-talet har vårt glas-spill återanvänts vid glassmältning, då främst för att det var kostnadseffektivt men idag är det en hållbarhetsaspekt.

Vi filtrerar slipvattnet i eget vattenreningsverk.

Utsläppen från smältugnarna renas i en filteranläggning.